Rosko levert twee typen schoffelmachines:

Gewasgeleid schoffelen houdt in dat het schoffelmes de gewasrij volgt en het schoffelelement de chauffeur. Het schoffelmes kan dus zeer kort langs langs de gewasrij werkzaam zijn, en stuurfouten van de chauffeur hebben (binnen bepaalde grenzen) geen invloed op de loop van het schoffelmes.

De aansturing van het schoffelmes gebeurt via twee geleidingsstangen die langs de gewasrij glijden. Door de uitgekiende constructie kan het schoffelmes zelfs door kleine gewassen aangestuurd worden, op voorwaarde dat de gewasrij vrij recht is.

De voordelen van gewasgeleid schoffelen in het kort: